Privacy en Disclaimer

Stichting Orgelkring Waalwijk neemt uw privacy serieus. Lees het volgende voor meer informatie over ons privacybeleid.

tichting Orgelkring Waalwijk hecht waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van OrgelkringWaalwijk.nl, aanvaardt u daarmee gebonden te zijn aan deze privacy policy, die kan worden gewijzigd of aangepast van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving.

Traffic data (Automatisch Gegenereerde Informatie)

raffic data worden gegenereerd wanneer uw computer verbinding maakt met OrgelkringWaalwijk.nl en zijn niet voldoende alleen om u te identificeren. We kunnen de volgende informatie verzamelen: de oorsprong van de verbinding, IP-adres, het type en de versie van uw internet browser, de lengte van de verbinding, enz. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op OrgelkringWaalwijk.nl te analyseren (meest en minst bekeken pagina’s, activiteit per dag en uur, enz.). Traffic data worden altijd anoniem verwerkt.

Cookies

ookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer.

n de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van OrgelkringWaalwijk.nl te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van OrgelkringWaalwijk.nl geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van OrgelkringWaalwijk.nl of dat u geen toegang heeft tot (onderdelen van) OrgelkringWaalwijk.nl.

Persoonsgegevens

 hoeft ons niet te voorzien van persoonlijk identificeerbare informatie om OrgelkringWaalwijk.nl te gebruiken. Als we enige persoonlijke informatie ontvangen, verzamelen en/of verwerken gebruiken we het op een eerlijke en rechtmatige wijze. Wij zullen nooit uw persoonlijke informatie delen met derden.

ij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

  • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze disclaimer&privacyverklaring;
  • Het verzamelen van persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Wij vragen om nadrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • Wij geven uw gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • Wanneer wij uw gegevens delen, maken wij afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
  • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Links naar andere sites & Advertenties

tichting Orgelkring Waalwijk maakt mogelijk gebruik van advertenties van derden op OrgelkringWaalwijk.nl ter ondersteuning van onze website. Sommige van deze adverteerders kunnen gebruik maken van web-technologieën, zoals cookies en web beacons op onze site.

rgelkringWaalwijk.nl bevat links waarmee u OrgelkringWaalwijk.nl verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. Stichting Orgelkring Waalwijk heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden u aan het privacybeleid en/of verklaringen van de andere websites die u bezoekt te raadplegen.

tichting Orgelkring Waalwijk is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie, afbeeldingen, data of programma’s die u via onze site krijgt van derden. De informatie die u van derden krijgt, vertegenwoordigt niet altijd de mening van ons.

ij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Informatie op OrgelkringWaalwijk.nl

ij kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website foutloos is, volledig en/of actueel is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Mocht u informatie, afbeeldingen, data en/of programma’s tegenkomen waarvan het copyright bij u ligt, dan verzoeken we u dit te melden aan de webmaster (klik hier voor formulier).

ndien u informatie tegenkomt die in uw ogen niet goed, volledig of actueel is, dan kunt u contact opnemen met de webmaster (klik hier voor formulier). Wij stellen uw commentaar en/of eventuele aanvullingen op prijs. Door uw bijdragen kunnen wij onze website verbeteren.