Organisatie

an de Bonth verscheen op 4 oktober 1986 voor notaris Gerard de Koning voor de oprichting van de Stichting Orgelkring Waalwijk (SOW). Ook Fred Vonk en Ben Smeets maakten vanaf het begin deel uit van het bestuur, spoedig gevolgd door Gerard de Koning, Lambert Keetels en Martin van der Horst.

et huidige bestuur bestaat uit: Jan de Bonth (voorzitter), Ben Smeets (secretaris), Wim Jansen (penningmeester), Gijs de Bonth, Rob Dommisse en Wim de Waal (bestuursleden).

n 2018 was een succesvol optreden van accordeonensemble Virtuosa. Medio mei traden vier bestuursleden van de Orgelkring op in de Kerk aan de Haven. Twee leden musiceerden op de vleugel en de andere twee op het van Oeckelen-orgel.

inds 2013 is de Stichting erkend als culturele ANBI.

 

en kan Vriend worden van de Stichting Orgelkring Waalwijk door overmaken van € 35 op IBAN: Nl04RABO0155863851 t.n.v. de Stichting Orgelkring Waalwijk. U heeft dan gratis toegang tot alle concerten en ontvangt drie keer per jaar het blad: “Orgelpunt”. Bij het concertbezoek mag een Vriend van de Orgelkring een introducee meenemen Laatstgenoemde is dan geen entreegeld verschuldigd.

e Stichting Orgelkring Waalwijk is lid van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie.
Zie voor meer informatie de website http://www.brabantorgel.nl