Organisatie

an de Bonth verscheen op 4 oktober 1986 voor notaris Gerard de Koning voor de oprichting van de Stichting Orgelkring Waalwijk (SOW). Ook Fred Vonk en Ben Smeets maakten vanaf het begin deel uit van het bestuur, spoedig gevolgd door Gerard de Koning, Lambert Keetels en Martin van der Horst.

et huidige bestuur bestaat uit: Jan de Bonth (voorzitter), Ben Smeets (secretaris), Wim Jansen (penningmeester), Gijs de Bonth, Rob Dommisse en Wim de Waal (bestuursleden).

nkele hoogtepunten uit de concertseries van de afgelopen jaren: In 1996 en 2003 organiseerde de Orgelkring een orgelconcours voor amateurs, de eerste keer in de Kerk aan de Haven, de tweede keer in de Sint Jan de Doper in Waalwijk. In 2011 werden het 25-jarig bestaan van de Orgelkring en het 35-jarig bestaan van Kamerkoor Tourdion (o.l.v. Rick Muselaers) gevierd met een gezamenlijk concert van twee Anthems van G. Fr. Händel en het Gloria van A. Vivaldi. Verder trad de blinde organist Bert van den Brink voor het voetlicht in de serie van 2013, Aart Bergwerff in 2015, Ruud Huijbregts in 2016 en Willem Hörmann in 2017. In 2018 zal o.a. het accordeonensemble Virtuosa optreden.

inds 2013 is de Stichting erkend als culturele ANBI.

 

en kan Vriend worden van de Stichting Orgelkring Waalwijk door overmaken van € 30,= op IBAN: NL04RABO 0155 86 38 51 t.n.v. de Stichting Orgelkring Waalwijk. U heeft dan gratis toegang tot alle concerten en ontvangt drie keer per jaar het blad “Orgelpunt”.

e Stichting Orgelkring Waalwijk is lid van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie.
Zie voor meer informatie de website http://www.brabantorgel.nl