Concert 19 juli 2016, Witte kerkje in Besoyen

e klavecinist en organist Hugo Bakker uit Utrecht trad op tijdens het voorlaatste concert in de serie 2016 van de Stichting Orgelkring Waalwijk. Vooraf gaf Hugo een toelichting op zijn programma. Met name attendeerde hij op stijl van de Engelse componisten (virginalisten) zoals bijv. Bull (1562-1628) en Italiaanse componisten zoals Frescobaldi (1583-1643). Het klavecimbel dat Hugo Bakker bespeelt is een kopie van een 16e eeuw Italiaans klavecimbel. Hugo Bakker is een uitermate bekwaam speler van 16e, 17e en 18e eeuwse composities. Zonder opsmuk en op eerlijke wijze werd er gemusiceerd. De vijf klavecimbelwerken met beweeglijke linker- en rechterhand werden fraai evenwichtig verklankt op het eigen instrument. Het orgel vormde een groot contrast met het klavecimbel in geluidssterkte. De toccata prima van Frescobaldi werd een feestelijke toccata mede door de mooi gekozen registratie. John Bull’s werkje (In nomine) klonk prachtig met de gekozen fluit 8’. Sweelinck’s toccata in g met virtuose passages werd briljant neergezet. Reincken’s Fuga in g met vele toonsherhalingen is een dankbare compositie om te spelen. De technische kwaliteiten van de organist komen hierbij boven drijven. Toccata in d van Froberger en de Canzona in G van Buxtehude waren strelend voor het oor. In Georg Muffat’s Toccata prima werd het pedaal van het orgel benut. Het werk is een uitbundige compositie die met alle registers van het Vollebregt-orgel deze avond besloot. De kleine, intieme kerkruimte droeg bij tot een uitstekend geslaagd concert.

Concert 21 juni 2016, Hervormde Kerk van Waspik

oor het eerst sinds jaren organiseerde de SOW op dinsdag 21 juni een concert in de Hervormde Kerk van Waspik in samenwerking met muziekcommissie van deze kerk. Met Willem Hörmann aan het orgel en het Bosch Blazers Ensemble o.l.v. Marnix van den Berg werd er vol overgave gemusiceerd en wist Willem Hörmann aan het orgel fraaie klanken te ontlokken. Een orgelcompositie van Flor Peeters vormde de opening van de avond: met trompetgeschal en mooie legato-lijnen fraai neergezet. Een driedelige compositie van Telemann werd met de Cornet uitgevoerd waarbij opviel dat de herhaling van het eerste deel (na het langzame deel) in een sneller tempo werd uitgevoerd dan de 1e keer. De ouverture Die Fledermaus van het BBE “vloog” van lieverlee dansend door de kerk. Met een anoniem werk van een Spaanse orgelcomponist werden de fluiten van hoofdwerk en positief tegen elkaar uitgespeeld. Het slot was zeer verrassend. Het concert van Corelli confronteerde de toehoorder met de duidelijk waarneembare middentoonstemming van het De Crane orgel. Caplet’s Suite Persane gespeeld door het BBE bracht de toehoorders in Perzische sferen. Aandachtig volgden de muzikanten de aanwijzingen van de dirigent. Frescobaldi’s Toccata per l’Elevatione sloot qua klank nauw aan op het voorgaande werk van Caplet. Het stuk klonk prachtig op dit orgel. Het Divertimento van Haydn vormde een prima afsluiting van het orgelaandeel deze avond: overtuigend en vrolijk vertolkt door Willem Hörmann. Bij het slotstuk van het BBE viel de warme toon op van het ensemble. De akoestiek van de Hervormde Kerk was hier ook debet aan. Met dirigent Marnix van den Berg brak het ensemble een lans voor de Tsechische Suite van Antonin Dvorak.

Concert 17 mei 2016, Sint Jan in Waalwijk

e organist Jan van Mol opende dit concert met het “Concerto del Signr. Meck, appropriato all’ organo” (J.G. Walther). Een speels stuk waarbij opviel dat hij deel 1 zonder mixtuur speelde, deel 2 met de sesquialter van het tweede manuaal en het slotdeel met veel klavierwisselingen uitvoerde waarbij hij de trompet van het eerste klavier benutte. “Nulla in mundo” (A. Vivaldi) voor sopraan en met begeleiding van het orgel maakte diepe indruk door de prachtige versmelting van de klank van het orgel en de zang. Jan van Mol speelde daarna een bewerking van het eerste deel van “Eine kleine Nachtmusik” (W.A. Mozart). Een bijzondere gewaarwording dit overbekende muziekstuk te horen op het orgel. Een fraaie vertolking viel dit stuk ten deel. Van dezelfde componist hoorden we “Ridente la calma” en “Die Zufriedenheit.” De voordracht van Cristel de Meulder bij deze liederen boeide zeer waarbij Jan van Mol haar bekwaam ondersteunde. Hierna volgde de “Pastorale” (C. Franck). De componist droeg het werk op aan orgelbouwer A. Cavaillé-Coll (1811-1899) vanwege diens vinding: de trompette-harmonique. Een waar pleidooi hield van Mol voor dit werk. Het leek er op dat dit werk was geschreven voor het orgel van St. Jan. “O salutaris” werd met toewijding gezongen en met passende registratie begeleidt op het orgel. Het concert werd met twee werken van Fl. Peeters besloten: “Toccata, Fugue en Hymne sur Ave Maris Stella” én “Speculum vitae” voor sopraan en orgel. Het orgelwerk werd met verve gespeeld, Opvallend was in de Toccata met de melodie van de hymne in het pedaal, de dansende fuga en het slot met een wervelende pedaalpartij en zestiende figuren in beide handen. Beide musici tekenden voor “Spiegel van het leven”. Een opvallend werk uit het oeuvre van Peeters waarbij de Nacht, Morgen, Middag en Avond wordt verklankt. De nacht: eindigend in hoge ligging voor de sopraan en een rustig einde voor het orgel. De morgen: in begeleiding en zang is de ochtend duidelijk voelbaar. De middag: speelsheid en werkzaamheid in de middag. Lichtvoetigheid en vermoeidheid treden op gevolgd door berusting. De avond: in de orgelbegeleiding zijn de kleuren van de avondzon voelbaar. De zangstem zingt de tekst tot slot in het lage register. Een prachtige uitvoering.

Concert 19 april 2016, Hervormde Kerk in Sprang

et Zaltbommels Kamerkoor o.l.v. Jan Opschoor m.m.v. Tommy van Doorn (orgel) brachten op dinsdag 19 april 2016 een concert in de lentesfeer. Een programma met koorwerken en orgelwerken uit de periode 1300 tot ca. 2000. Het koor voerde de werken verzorgd en smaakvol uit. Een mooie, homogene koorklank vulde de kerk van Sprang. Opvallend was de verdeling van het stemmenaantal: een gelijk aantal personen bij sopranen, alten tenoren en bassen. Tommy van Doorn koos voor orgelwerken welke nauw aansloten op de koorwerken. De kundigheid van Tommy uitte zich zowel op het grote orgel boven als op het kleinere orgel beneden. Een organist die zich zonder opsmuk presenteerde als een zéér bekwaam musicus. Echte uitspringers bij het Zaltbommels koor waren “Come live with me” van W.S. Bennet en van G. Holst “I sowed the Seeds of Love”. Bij de werken voor orgel waren “A Trumpet Minuet” van A. Hollins en het “Andante Semplice” E. Tomlinson stukken welke schitterend klonken op het Houben-orgel dat in 2010 door de Firma Flentrop uit Zaandam is gerestaureerd.

Concert 22 maart 2016, Protestante Kerk a/d Haven in Waalwijk

et concert van dinsdagavond 22 maart werd goed bezocht. Een vijftigtal toehoorders luisterde naar het orgelspel van Ruud Huijbregts, organist van de Sint Cathrien uit Eindhoven. Ruud Huijbregts bracht een zeer fraai Bach-programma bestaande uit:
(1) Fantasie en fuga in C BWV 537, (2) Partita “Sei gegrüßet Jesu gütig”, (3) koralen uit het “Orgelbüchlein” en tot slot (4) de Passacaglia in c BWV 582.
Een mild-klagend Fantasie (1) werd ingetogen voorgedragen. Opvallend was het weglaten van de mixturen. De partita (2) klonk buitengewoon fraai mede door de gekozen registraties. Het concertprogramma was afgestemd op de passietijd. De koralen uit het (3) Orgelbüchlein waren een schot in de roos: prachtige koraalbewerkingen welke ook hier met zeer mooi gekozen registraties werden uitgevoerd. De (4) Passacaglia vormde het slotstuk: vanaf het begin nam het stuk toe in klanksterkte. Het slot van de Passacaglia was een fuga welke een ware apotheose vormde.
Ruud Huijbregts toonde zich een zéér bekwaam en muzikaal organist. Zijn spel frappeerde in een fijnzinnig gebruik van de articulatiemogelijkheden.

Concert 3 oktober 2015, Sint Jan Waalwijk

fgelopen zaterdag, 3 oktober, sloot de Orgelkring de serie 2015 af met een goed bezocht concert in de St. Jan te Waalwijk. De bezoekers hebben kunnen genieten van een zeer afwisselend concert met het Heusdens Mannenkoor o.l.v. Hans van der Sterren en de sopranen Hannie en Mieke van Huijgevoort. Jamie de Goei (organist van de Grote Kerk uit Den Bosch) speelde een aantal zeer bekende orgelwerken zoals de Toccata en Fuga in d mineur van J.S. Bach alsook het vierde deel (Toccata) uit de Suite Gothique welke na het slotakkoord een geweldig applaus opleverde. Hij startte het concert met Prelude in classic style van G. Young. Een compositie met staccato akkoorden in de linkerhand en stuwende ritmes in de rechterhand. Later bracht hij nog het Orgelconcert in Bes (oorspronkelijk voor harp geschreven) van G. F. Händel ten gehore. Jamie toonde zich een zeer bekwaam organist en begeleider. Dat laatste ondervonden de zussen van Huijgevoort in de twee duetten van Mendelssohn en Händel waarbij zij gedrieën tot uitstekende prestaties kwamen. Het Heusdens Mannenkoor met Mariska Swinkels aan de piano als kundige begeleidster presenteerde o.a. bewerkte (volks)liederen, het Izje cheruwini van Bortniansky en het Cantique de Jean Racine van G. Fauré. De uitvoering van dit alles was enthousiast dan weer ingetogen. De uitvoering van “La Vergine” van G. Verdi en het “Sanctus” uit de Messe Solennelle van Ch. Gounod met als sopraan soliste Hannie van Huijgevoort oogstte véél bewondering. Het concert werd afgesloten met een door iedereen gezongen “Glory, glory hallelujah”. Met recht sprak voorzitter Jan de Bonth van een feestelijk concert dat de afsluiting vormde van de serie concerten dit jaar. Een verdiende bloemenhulde viel alle uitvoerenden ten deel.

Concert 16 september 2014, Clemenskerk Waalwijk

en kleine vijftig toehoorders waren aanwezig bij het laatste concert uit de serie 2014 van de SOW. Kamerkoor Tourdion o.l.v. Rick Muselaers bracht in de sfeervolle St. Clemenskerk een concertprogramma met “Gewijde Koormuziek” van P.I. Tsjaikowski. Muziek welke zich beweegt tussen uitersten in klank maar in de zachte gedeeltes een mystieke, hemelse stemming oproept. Het koorwerk werd a capella uitgevoerd in blokken van telkens drie gezangen. In het laatste blok was sprake van een zeer evenwichtige verhouding in de stemmen. Het concert werd besloten met een lied uit de Liturgie van de Heilige Johannes Chrysostomos waarin wordt bezongen de aardse zorgen opzij te zetten. Na afloop hiervan viel er een intense stilte. Terecht dat het koor daarna werd beloond met een warm applaus.
Willem Hörmann (organist) speelde na elk blok op het Vermeulen-orgel Bach’s Praeludium und Fuge in a mineur. Fraai gearticuleerd orgelspel! Ondanks de beperkingen van het orgel wist de organist in het derde Choral van C. Franck op uitnemende wijze de dynamische schakeringen te realiseren. Met Dupré’s Prélude et Fugue en si majeur besloot hij op virtuoze wijze zijn optreden.
Een bijzonder geslaagd slotconcert van de serie 2014 van de Orgelkring.

Concert 1 september 2015, Hervormde Kerk van Sprang

aurens de Man was de organist die het Houben-orgel van de Hervormde Kerk van Sprang op dinsdagavond 1 september bespeelde. Een programma met uitsluitend werk van de grote componist J.S. Bach. In zijn inleidend woord gaf Laurens aan dat hij hoopte dat ieder met veel genoegen naar het werk van Bach zou luisteren. De opening (Marcia uit cantate BWV 207) was een echte opsteker. Sterke registers op het hoofdwerk wisselden af met zachte registers van het positief. Nadat het koraal “Liebster Jesu” had geklonken volgde de bewerking van Bach. De organist gebruikte het kwintregister waarmee hij een mijmerend effect bereikte in een rustige beweging. Het concerto in d naar A. Marcello (3 delen) klonk in het eerste deel speels en viel op door de vele versieringen in de rechterhand. Het middendeel kenmerkte zich door een rustige beweging met opnieuw een rijk versierde rechterhand partij. Deel 3 in een driedelige maat werd dansend, vreugdevol voorgedragen. Dit werk van Bach was in zeer goede handen van de organist. Het koraal “Vater unser im Himmelreich” werd gevolgd door het koraalvoorspel met dezelfde naam. Een ritmisch lastig stuk dat voortreffelijk werd gebracht evenals het koralvoorspel “In dir ist Freude”. Een deel uit een sonate voor viool bewerkt voor orgel door L. de Man vormde de inleiding op een fuga van Bach die zéér gearticuleerd ten gehore werd gebracht, het gevoel gaf in een maalstroom te zitten en welke op het eind met een virtuoos dalende passage en enkele akkoorden tot stilstand kwam. “Allein Gott in der Höh” werd met een fluit 4 voet gespeeld: een bijzonder fijne registratie. Als apotheose klonk Toccata, Adagio en Fuga in C. In de Toccata toonde de organist zich een meester in het pedaalspel. Met een grote trefzekerheid en zwier werd dit deel neergezet. Het middendeel klonk met een Prestant 8 voet; de fuga werd in hoog tempo en transparant gebracht. Een vertolking waar men als toehoorder met handen en voeten zou gaan mee bewegen. Een uitstekend concert op een fraai orgel.

Concert 14 juli 2015, Protestante Kerk aan de Haven

outer van der Wilt concerteerde op dinsdag 14 juli in de Protestante Kerk aan de Haven. Hij startte met een bewerking van een pianocompositie voor orgel van F. Mendelssohn. Een overrompelende start met het praeludium gevolgd door een fuga welke opbouwde in sterkte. Het werk eindigde verstild. Een goeie aftrap van de organist. Bij “Am Wasserflüssen Babylon” van J. S. Bach werd de uitkomende stem gespeeld met de Vox Humana en tremolo. Deze registratiekeuze was zeer effectvol. Reger’s “Präludium und Fuge op 65” klonk zeer fraai mede door de inventieve registratie. Een dartelende gespeelde fuga bewees de vaardigheid en vakmanschap van de organist. Met Knecht’s “Thema mit vier Veränderungen” zette Wouter van der Wilt een verfrissende orgelcompositie neer op een juiste plek in het programma. Het was een plezant gespeelde werk dat stijlvol werd gespeeld. De improvisatie op “Was Gott tut ist wohlgetan” droeg als kenmerk doorzichtigheid, overgave en sereniteit welke verklankt werd in een registratie met 8’ en 4’. Het laatste werk van de avond was Ritter’s “Sonate no. 3 opus 23”. Volgens de gegeven toelichting een waarachtig energiek stuk met een sfeervol middendeel en een briljant slot. Aan de bespeler van het van Oeckelen-orgel was te bemerken dat hij met graagte hierop musiceerde. Een muzikant pur sang!