Concert 11 september 2018, Sint Jan in Waalwijk

et laatste concert van de serie 2018 werd verzorgd door het Zaltbommels Kamerkoor o.l.v. Jan Opschoor. De organist was Iskander Zalialdinov die orgel-solo speelde en verscheidene keren het koor begeleidde. Het thema was “Mendelssohn dubbel”. Tijdens deze concertavond werd voornamelijk werk van Felix Mendelssohn-Bartholdy 1809-1847) ten gehore gebracht door het koor en de organist.

skander Zalialdinov begon met het praeludium in c mineur (opus 37 no. 1). Een overrompelende start met snelle figuren in beide handen. De tongwerken van het orgel kwamen in dit prealudium goed tot hun recht. Het Zaltbommels Kamerkoor zong daarna twee gezangen: de Hymne Lauda Siion en Die Nachtigall. Het eerste werk was met solisten plus orgelbegeleiding. Het volgende kreeg een fraaie vertolking. Mendelssohn’s sonate no. III (2 delen) werd door de organist muzikaal en met een opvallend mooie registratie neergezet. De drie daarop volgende liederen werden ingetogen uitgevoerd. Hierna volgde Andante en Variaties in D voor orgel: een verstilde compositie die prachtig klonk op het Pels-orgel. Entflieh mit mir en Auf Ihrem Grab werden uitgevoerd met een warme koorklank. Iskander speelde daarna de Allemande uit de Franse Suite no. 4 van J.S. Bach (1685-1750). Meestal hoort men de Franse Suites op klavecimbel of piano. Maar op orgel klinkt de Allemande net zo mooi. Abschied vom Walde en Ruhetal klonken berustend. Het Vivace uit de Triosonate no. III voor orgel van J.S. Bach is een virtuoos stuk. De kundigheid van organist Iskander was hier echt merkbaar én hoorbaar. De cantate “Verlei huns Frieden” en de Fuga in C mineur (opus 37 no. 1) sloten het concert af. Beide werken werden kregen een prachtige vertolking. Felix Mendelssohn vormde een mooi sluitstuk van de serie concerten 2018 van de SOW.

Concert 10 juli 2018, Hervormde Kerk Sprang-Capelle

wee Belgische organisten speelden op 10 juli op het Houben-orgel van de Hervormde Kerk van Sprang: Mattijs Louwye en Koen Maris welke samen het Duo Strings & Pipes vormen. Het tweetal liet composities horen voor vier handen en voeten én voor orgel en cello. Mattijs behaalde in 2016 het Masterdiploma Orgel en in 2017 het Masterdiploma Cello aan het Conservatorium te Antwerpen. Koen Maris behaalde in 2011 zijn Masterdiploma Orgel bij Joris Verdin eveneens aan het Conser-vatorium van Antwerpen.

et programma van dinsdagavond 10 juli vermeldde drie werken voor orgel 4-handig/voetig en vier stukken voor cello en orgel. De uitvoering ervan gebeurde op een ontspannen, speelse wijze en zéér verzorgd. Mattijs en Koen vormen een stel dat erg goed op elkaar is ingespeeld. Voor het publiek was het een heerlijke avond met vrolijke, lyrische, melancholische muziek. Na afloop complimenteer-den veel bezoekers persoonlijk Mattijs Louwye en Koen Maris.

erk van onderstaande componisten werd uitgevoerd: Fr. Berwald (1796-1868), Liv-Benedicte Bjøneboe (*1965), Dennis Bëdard (*1950), Astor Piazolla (1921-1992), Francis Poulenc (1899-1963), Dimitri Shostakovich (1906-1975) en Julien Bret (*1974).

Concert 15 mei 2018, Kerk aan de Haven, Waalwijk

en goed initiatief van de Orgelkring om vier van de zes bestuursleden te laten concerteren in een concert van de serie 2018. Dit unieke optreden van vier heren van het bestuur trok dinsdagavond veel bezoekers naar de Kerk aan de Haven.

ob Dommisse (orgel) mocht de spits afbijten met de Toccata en fuga in d mineur van J.S. Bach. Het werk werd overtuigend neergezet door hem. Verderop in het concert liet hij van Sweelinck diens variaties horen over “Onder een linde groen” en van C. Hubert H. Parry de “Choral prelude on Hanover”. Met zijn trefzekere techniek liet hij horen een bijzonder bekwaam organist te zijn. Gijs de Bonth (piano) speelde eerst een werk van G. Haentzschel en D. Zwart. Nadien nog een compositie van W. Eisbrenner en een eigen fantasie. Gijs voelde zich bij de laatste twee stukken in zijn element en liet daardoor de toehoorders genieten van aanstekelijk pianospel. Wim de Waal (piano) gaf een duidelijke mondelinge toelichting op zijn optreden. Na een Romance van Beethoven speelde Wim vijf eigen composities die allen verschillend van karakter waren. De vijf pianowerken hadden als titel: Daydreaming, Romance, La Hulpe Overture, Contemplation en Devotion. De bezoekers luisterden zeer geboeid naar de eigen pianocomposities van Wim die als componist autodidact is. Ben Smeets (orgel) begon met een trio van J.L. Krebs waarbij hij een heldere registratie had uitgekozen. Het Prealudium in D majeur van J.S. Bach werd met hoorbaar plezier uitgevoerd. Récit de Hautbois van G. Lasceux gaf Ben de gelegenheid het orgel van de intieme kant te laten horen. De vier bestuursleden kregen na afloop een mooi boeket bloemen. Hun optreden werd extra beloond met een bloemstukje aangeboden door vier dames uit het publiek.

Concert 20 maart 2018, Kerk aan de Haven, Waalwijk

et eerste concert van de serie 2018 bracht koormuziek en orgelmuziek uit de Goede Week. De Bossche organist Willem Hörmann opende het concert met werk van Rheinberger en Frescobaldi. Bij een van Frescobaldi ’s composities werd door het gebruik van een enkel register een schitterende verstilde sfeer opgeroepen. Delen uit het Stabat Mater van Pergolesi werden uitgevoerd door het Klein Gemengd Koor Vught o.l.v. Leo Smeets met medewerking van een strijkkwartet en orgel. Ondanks de afstand tussen het orgel (boven), en (beneden) koor/strijkkwartet en sopraan Pien Smeets slaagde dirigent Leo Smeets er in dit werk een hele mooie vertolking te geven. “Tristis est anima mea” van J. Kuhnau en het “Wenn ich einmal soll scheiden” klonk ingetogen en dramatisch. Het daarop volgende orgelkoraal “Herzlich tut mich verlangen” van J.S. Bach waarvan de melodie op het orgel gespeeld werd met de Sesquialter wist Willem prachtig voor te dragen. W. Byrd’s “Miserere” klonk met erbarming, en zijn Sanctus/Benedictus werd op mystieke wijze vertolkt. “O vos omnes” van Th.L. da Victoria viel op door een bijzonder evenwichtige stemverdeling. Met twee toccata’s respectievelijk van J. Nieland en M. Reger besloot Willem Hörmann dit concert. Het als voorlaatste gespeelde “Intermezzo” van Jan Nieland was een juweeltje dat héél fraai werd verklankt door de organist.

Concert 7 oktober 2017, Hervormde Kerk van Sprang

et slotconcert van de serie 2017 vond plaats in de Hervormde Kerk van Sprang. De kerk dateert uit de 14e eeuw, het prachtige orgel van H. Houben uit het jaar 1728. De laatste restauratie van dit instrument werd in 2009/2010 verricht door de Firma Flentrop uit Zaandam. Organist Frans Bullens (Dongen) opende het concert met de Chiaconne in e min.van D. Buxtehude (1637-1707). Bij een Chiaconne wordt het thema telkens herhaald in het pedaal. Op het manuaal is een voortdurende wisseling van harmonieën en ritmes. Dit orgelwerk werd door de organist met verve gebracht. Opvallend waren de mooie registratiewisselingen De Musikalische Exequien van H. Schütz (1585-1672) uitgevoerd door Tourdion met begeleiding van clavecimbel en vioala di gamba klonken sfeervol in de historische kerk. Het houten plafond is debet aan de goeie akoestiek van het gebouw. Deel 1 van de Musikalische Exequien kenmerkte zich door verzorgde uitgangen van het woord, tekstuitbeelding en mooie cadans. Bij deel 2 werd het koor verdeeld in twee kleine koren, links en rechts opgesteld van dirigent Rick Muselaers. Een geïnspireerde vertolking was het resultaat. De rustpunten in het 3e deel brachten een serene sfeer teweeg. Clavecinist Eelco Kooiker en gamba speler Martijn Verbrugh begeleidden het koor voortreffelijk. Bach’s “Adagio e dolce” uit de derde triosonate voor orgel werd door de organist op muzikale wijze uitgevoerd met een sprekende registratie. Sonate no. VI voor orgel van F. Mendelssohn is gebaseerd op het gezang “Vater unser”. In alle delen van het werk komt deze melodie terug. In het “Allegro molto” gebeurt dit met zéér snelle noten. Frans Bullens toonde zich een vakkundig organist in deze met volle overtuiging gespeelde sonate. “Hör mein Bitten” van F. Mendelssohn was het slotstuk van de avond. In deze antifoon wisselen koor en sopraan elkaar af of zingen gelijktijdig dit gezang. Corina de Peuter zong haar partij vol overgave waarbij koor én orgel haar prima volgden.

Concert 11 juli 2017, Sint Jan in Waalwijk

e in Baja, Hongarije, geboren Nóra Dudás trad op in het concert, het laatste vóór de zomervakantie. De belangstellende bezoekers kregen een programma voorgeschoteld met uitsluitend werk van Hongaarse componisten. Nóra liet zich kennen als een integere vertolkster van muziek van eigen bodem. Dit uitte zich in het toepassen van subtiele registraties en evenwichtige forti. Haar interpretatie van Liszt’s Via Crucis als laatste werk maakte véél indruk. Nóra startte met de Fantasie in D mineur van Szilárd Kovács (1976). Het preludium werd met ingehouden klank gepresenteerd. Daarentegen de fuga mét tongwerken waardoor de pedaalmelodie “Nun komm der Heiden Heiland” duidelijk was te volgen. Een fraaie compositie met een stralend slot. Het 2e werk dat de organiste liet horen was van Zoltán Gárdonyi (1906-1986). Het intro was zeer virtuoos en werd gevolgd door variaties in verschillende klankkleuren en wisselende beweging. De compositie sloot met een lang aangehouden D in het pedaal en een lang klinkend slotakkoord. De partita van Isván Koloss (1932-2010) heeft een grootse inleiding waarna zeven korte variaties volgen in telkens prachtige ietwat moderne orgelklanken. De SOW kan reeds terugzien op 4 zeer geslaagde concerten van de serie 2017.

Concert 20 juni 2017, Kerk a/d Haven in Waalwijk

arc Schippers (orgel) en Enide Lebrocquy (sopraan) waren de musici die op dinsdag 20 juni in de Kerk a/d Haven het derde concert van de serie 2017 gaven. Marc Schippers opende het concert met Bach’s Praeludium in c mineur BWV 546. In een stevig tempo werden de akkoorden aan het begin van het praeludium neergezet. Het fuga-thema werd zeer duidelijk gearticuleerd en consequent uitgevoerd. Dat het van Oeckelen-orgel over erg mooie registers beschikt werd in Balletto del Granduca van Sweelinck gehoord. Rustige delen werden afgewisseld met virtuoze gedeeltes. Een compliment voor de organist in het vinden van de prachtige registratie voor dit stuk. Sopraan Enide Lebrocquy liet in de “Drie Geistliche Konzerte” van H. Distler haar stem klinken als een nachtegaal. In “Freut euch, in dem Herren allerwege” was haar interpretatie echt vreugdevol. In “Liebe Brüder, Schicket euch in die Zeit” was de berusting voelbaar. Orgel en zang hielden elkaar goed in evenwicht. “Schmücke Dich, o liebe Seele” is een koraal uit de zgn. 18 Choralen van Bach. De cantus firmus (melodie) is rijkelijk versierd. Een werk van Bach waarvan Mendelssohn schreef: “als het leven je hoop en vertrouwen heeft ontnomen, brengen deze 18 koralen (waarvan “Schmücke dich” er één van is) je weer tot (nieuw) leven. Het koraal werd door Marc zonder opsmuk uitgevoerd. Brahms “Praeludium und Fuge in G-moll” is geënt op snelle virtuoze passages in het praeludium. De fuga is een en al degelijkheid met een verdicht klankidioom. Het werk van Daan Manneke “Bonum est confiteri Domino” is gebaseerd op een oud gezang uit de katholieke kerk alsook de protestante kerk (Calvijn). Marc en Enide brachten een gave vertolking van deze compositie uit 2016. De orgelcompositie “Toccata in seven” van John Rutter besloot dit concert. Een zéér goede indruk lieten de musici bij de toehoorders achter.

Concert 16 mei 2017, Kerk a/d Haven in Waalwijk

et interieur van de Kerk a/d Haven is veranderd. De banken in het kerkgebouw zijn vervangen door stoelen. Voor de toehoorders van het orgel-/gitaarconcert van dinsdag 16 mei 2017 een mogelijkheid met het gezicht naar het orgel het concert te volgen. Een unieke combinatie orgel én gitaar. Zowel Gerard Habraken (orgel) als Frank Lamm (gitaar) wisten uit hun instrument betoverende klanken te halen. Gerard beet de spits af met twee orgelwerken op enthousiaste wijze gespeeld. Het tweede stuk (M. Schildt: Gleich wie das Feuer) werd in een zeer mooie afwisseling met fluiten en tongwerken verklankt. Op een 18e eeuwse gitaar speelde Frank een Grand Ouverture van Giuliani. Aangename, virtuoze muziek met zwier gepresenteerd. Van Cherubini speelde de organist de Sonate in F. Dit Flötenuhr-stuk had geschreven kunnen zijn voor het van Oeckelen-orgel. Frank vertolkte op fraaie wijze de gitaarcompositie van Piazolla: melodieus, rauw en hartstochtelijk. Het stuk voor gitaar en orgel van E. Arro was een eyopener: het werk is geënt op volksmuziek en zéér ritmisch met ongewone samenklanken. Lough Carrah voor gitaar van G. Ryan bracht het publiek in een dromerige, melancholische stemming. Daarop sloot het orgelwerk van R. Vaughan Williams nauw aan. De laatste twee nummers van dit concert waren voor het orgel en de gitaar. M. la Haye schreef twee korte werkjes: bij het eerste werd het orgel min of meer begeleid door de gitaar en bij het laatste hielden beide instrumenten elkaar in evenwicht. Het tweede concert van de serie 2017 kreeg daarmee een waardige afsluiting.

Concert 1 oktober 2016, Sint Jan in Waalwijk

p zaterdag 1 oktober sloot de Stichting Orgelkring Waalwijk haar concertreeks 2016 af met een zeer gevarieerd concert in de St. Jan te Waalwijk. De aanwezige toehoorders waren zeer ingenomen met deze uitvoering. Hannie en Mieke van Huijgevoort brachten duetten van componisten uit de tweede periode van de 17 e eeuw tot eind 19e eeuw. Al deze werken werden met begeleiding van het Bosch Blazers Ensemble en organist Veronique van den Engh kundig uitgevoerd. Mooie vertolkingen waren er o.a. van de aria “Bester Jüngling” van W.A. Mozart, “De torrente” van G.Fr. Händel en “D’un coeur qui táime” van Ch. Gounod. De organiste van de kathedraal van Den Bosch, Veronique van den Engh, speelde met veel verve “Suite Gothique” van Boëlmann en verfijnd “Élevation ou Communion” en la-mineur van Léfebure-Wély. Het Bosch Blazers Ensemble o.l.v. Marnix van den Berg opende hun optreden met de ouverture van W.A. Mozart uit diens “Schauspieldirektor”: een mooie uitvoering. Met drie delen uit Dvorak’s “Tsjechische Suite zetten zij de toon na de pauze. Het laatste deel uit deze vijfdelige suite werd voortvarend uitgevoerd. De bloemenhulde na afloop van het concert aan de zangeressen, organiste en dirigent was zéér verdiend. Een mooie afsluiting van de serie 2016 door de Orgelkring.