Concert 2 juli 2019, Hervormde Kerk van Sprang

et vierde concert van de serie 2019 vond plaats in de Hervormde Kerk van Sprang. Een combinatie orgel met tenor stond geprogrammeerd voor dinsdag 2 juli. Een bijzonder gelukkige combinatie!

e aftrap werd gedaan door Hugo Bakker met Praeludium und Fuge in c-moll van J.S. Bach. Een overrompelend begin van het preludium met statige, dissonerende akkoorden. Opvallende keuze van Hugo Bakker was dat hij bij dit stuk koos voor een registratie mét tongwerken in het pedaal maar niet in het manuaal hetgeen een mooie tegenstelling vormde tussen klavieren en pedaal. De fuga klonk statig, opgewekt en werd met vaart gespeeld. Een stralend C-majeur akkoord aan het eind klonk als een klok. Maarten zong hierna met orgelbegeleiding “O süsser, o freundlicher van H. Schütz. Met zijn krachtige stem kwam de tenor gemakkelijk boven het orgel uit. Het werk van H. Purcell “Hark! The echoing air” speelde twee partijen tegen elkaar uit. Een aanstekelijke en met schwung uitgevoerde compositie. De “Voluntary for the double organ” was een wedstrijd tussen de twee manualen van het Houben-orgel. Een virtuoos werk met prima gekozen registraties. Het overbekende “Agnus Dei” van G. Bizet werd op imponerende wijze neergezet door organist en zanger. Van A.P. Boëly werd zijn “Andante con moto” met fluitenkoor uitgevoerd. Een heerlijk klinkend stuk alsof het was geschreven voor dit orgel. Het “Ave Maria” van C. Franck werd op poëtische wijze verklankt. De twee composities van A. Pärt voor orgel solo, orgel en zang (“Mein Weg hat Gipfel und Wellentäler”/”My heart is in the high lands”) vielen op door toonsherhalingen en strakke ritmische patronen. Beide keren kwam het tot een bijzonder mooie vertolking. Het concert werd besloten met een uitvoering van “The majesty of the divine humiliation” van J. Stainer. Dit stuk uit de “Crucifixion” van dezelfde componist was een prachtige afsluiting van de avond. Krachtig, feestelijk en robuust tot klinken gebracht. Een lang applaus beloonde de musici meteen na de laatste tonen en later nog eens toen de heren een boeket bloemen in ontvangst mochten nemen.

Concert 4 juni 2019, Hervormde Kerk van Waspik

elaas kon Carina Backhuijs (jazzharp) door het plotselinge overlijden van haar vader niet optreden in de Hervormde Kerk van Waspik. Frank Lamm (gitaar) was bereid de opengevallen plaats in te nemen. Vooraf gaf Niels de Klerk (orgel) een toelichting op zijn programma. Frank Lamm vertelde telkens bij zijn optreden bijzonderheden over de gitaar en zijn programma.

rganist Niels de Klerk verrichtte de aftrap met twee werken van Sweelinck: enthousiast, overrompelend, virtuoos gespeeld met een prima registratiekeuze. Frank Lamm liet daarna op een melodie van John Dowland (een Iers luitist en een componist van internationale reputatie) hoe fraai een gitaar kan klinken in de Hervormde Kerk. Met een compositie respectievelijk van Kellner, Bach en den Hoed toonde hij aan over een verfijnde techniek en dynamische kwaliteiten te beschikken. Daarna volgde Niels met twee stukken uit de Fiori Musicale van Frescobaldi treffend gekozen en fraai klinkend op het de Crane orgel. Twee gitaarcomposities van Sanz blonken uit in beweeglijkheid en intimiteit. Een fuga van Pachelbel werd majestueus uitgevoerd waarna Niels het orgel alle eer aandeed met de partita “Christus der ist mein Leben”van dezelfde componist. De vele afwisselingen in registratie toonden de kwaliteit van het orgel. Met een uitbundige Toccata van Pachelbel besloot hij zijn bijdrage aan het concert. Frank Lamm speelde tot slot een werk van L. Brouwer “Un dia noviembre”. Dit stuk liet de toehoorders in een weemoedige en ingetogen stemming komen. Het publiek luisterde ademloos! Niels de Klerk gaf een toegift met een werk van orgelcomponist G.A. Homilus (1714-1785).

Concert 17 april 2019, Kerk aan de Haven, Waalwijk

uim 100 toehoorders waren aanwezig bij het eerste concert van de serie 2019. De bezoekers hadden meer oor voor Kamerkoor Tourdion en organist Sjak Smulders dan voor de voetbalwedstrijd Ajax-Juventus.

jak Smulders trapte af met een orgelwerk van G. Böhm. Een minder bekend werk van de Duitse componist die veel invloed heeft gehad op J.S. Bach. Het Preludium Fuga en Postludium in g min. werd door de organist gespeeld met een transparante registratie. Rik Muselaers (dirigent) liet het koor in een kring rondom het publiek het prachtige “Adoramus te” zingen. Een zetting van Monteverdi waarin het kruis van Christus wordt bezongen. Het werk werd sober en warm voorgedragen.
Een polyfoon orgelwerk van Gibbons en het middendeel uit de vierde triosonate van Bach werden door de organist zeer kundig gespeeld. Bij Bach was de klankverhouding tussen de twee manualen en pedaal bijzonder evenwichtig.
Het koraal “Liebster Jesu wir sind hier” werd vervolgens op het hoofdwerk met de sesquialter gespeeld: fraai klinkend en met mooi uitgevoerde versieringen.

ourdion sloot op het orgelwerk aan door achter gesloten deuren het koraal “Liebster Jesu” te zingen. Een bijzonder effectvolle beslissing van de dirigent.
Het “Abendlied” van Rheinberger klonk op het einde in een prachtig pianissimo. Enkele orgelwerken en twee motetten van Stanford volgden hierna. Romantische klanken zonder overdaad. Met het “Rise up, my love, my fair one” een tekst van koning Salomon en compositie van H. Willan wist Tourdion het publiek intens te boeien.
De avond werd besloten met het “Salve Regina” van Pärt. Zowel het koor als de organist met dirigent Muselaers wisten de gewijde en mystieke sfeer van dit kerkgezang prachtig te verbeelden. De avond was een waardige start van de concertreeks 2019 van de Stichting Orgelkring Waalwijk.

Concert 11 september 2018, Sint Jan in Waalwijk

et laatste concert van de serie 2018 werd verzorgd door het Zaltbommels Kamerkoor o.l.v. Jan Opschoor. De organist was Iskander Zalialdinov die orgel-solo speelde en verscheidene keren het koor begeleidde. Het thema was “Mendelssohn dubbel”. Tijdens deze concertavond werd voornamelijk werk van Felix Mendelssohn-Bartholdy 1809-1847) ten gehore gebracht door het koor en de organist.

skander Zalialdinov begon met het praeludium in c mineur (opus 37 no. 1). Een overrompelende start met snelle figuren in beide handen. De tongwerken van het orgel kwamen in dit prealudium goed tot hun recht. Het Zaltbommels Kamerkoor zong daarna twee gezangen: de Hymne Lauda Siion en Die Nachtigall. Het eerste werk was met solisten plus orgelbegeleiding. Het volgende kreeg een fraaie vertolking. Mendelssohn’s sonate no. III (2 delen) werd door de organist muzikaal en met een opvallend mooie registratie neergezet. De drie daarop volgende liederen werden ingetogen uitgevoerd. Hierna volgde Andante en Variaties in D voor orgel: een verstilde compositie die prachtig klonk op het Pels-orgel. Entflieh mit mir en Auf Ihrem Grab werden uitgevoerd met een warme koorklank. Iskander speelde daarna de Allemande uit de Franse Suite no. 4 van J.S. Bach (1685-1750). Meestal hoort men de Franse Suites op klavecimbel of piano. Maar op orgel klinkt de Allemande net zo mooi. Abschied vom Walde en Ruhetal klonken berustend. Het Vivace uit de Triosonate no. III voor orgel van J.S. Bach is een virtuoos stuk. De kundigheid van organist Iskander was hier echt merkbaar én hoorbaar. De cantate “Verlei huns Frieden” en de Fuga in C mineur (opus 37 no. 1) sloten het concert af. Beide werken werden kregen een prachtige vertolking. Felix Mendelssohn vormde een mooi sluitstuk van de serie concerten 2018 van de SOW.

Concert 10 juli 2018, Hervormde Kerk Sprang-Capelle

wee Belgische organisten speelden op 10 juli op het Houben-orgel van de Hervormde Kerk van Sprang: Mattijs Louwye en Koen Maris welke samen het Duo Strings & Pipes vormen. Het tweetal liet composities horen voor vier handen en voeten én voor orgel en cello. Mattijs behaalde in 2016 het Masterdiploma Orgel en in 2017 het Masterdiploma Cello aan het Conservatorium te Antwerpen. Koen Maris behaalde in 2011 zijn Masterdiploma Orgel bij Joris Verdin eveneens aan het Conser-vatorium van Antwerpen.

et programma van dinsdagavond 10 juli vermeldde drie werken voor orgel 4-handig/voetig en vier stukken voor cello en orgel. De uitvoering ervan gebeurde op een ontspannen, speelse wijze en zéér verzorgd. Mattijs en Koen vormen een stel dat erg goed op elkaar is ingespeeld. Voor het publiek was het een heerlijke avond met vrolijke, lyrische, melancholische muziek. Na afloop complimenteer-den veel bezoekers persoonlijk Mattijs Louwye en Koen Maris.

erk van onderstaande componisten werd uitgevoerd: Fr. Berwald (1796-1868), Liv-Benedicte Bjøneboe (*1965), Dennis Bëdard (*1950), Astor Piazolla (1921-1992), Francis Poulenc (1899-1963), Dimitri Shostakovich (1906-1975) en Julien Bret (*1974).

Concert 15 mei 2018, Kerk aan de Haven, Waalwijk

en goed initiatief van de Orgelkring om vier van de zes bestuursleden te laten concerteren in een concert van de serie 2018. Dit unieke optreden van vier heren van het bestuur trok dinsdagavond veel bezoekers naar de Kerk aan de Haven.

ob Dommisse (orgel) mocht de spits afbijten met de Toccata en fuga in d mineur van J.S. Bach. Het werk werd overtuigend neergezet door hem. Verderop in het concert liet hij van Sweelinck diens variaties horen over “Onder een linde groen” en van C. Hubert H. Parry de “Choral prelude on Hanover”. Met zijn trefzekere techniek liet hij horen een bijzonder bekwaam organist te zijn. Gijs de Bonth (piano) speelde eerst een werk van G. Haentzschel en D. Zwart. Nadien nog een compositie van W. Eisbrenner en een eigen fantasie. Gijs voelde zich bij de laatste twee stukken in zijn element en liet daardoor de toehoorders genieten van aanstekelijk pianospel. Wim de Waal (piano) gaf een duidelijke mondelinge toelichting op zijn optreden. Na een Romance van Beethoven speelde Wim vijf eigen composities die allen verschillend van karakter waren. De vijf pianowerken hadden als titel: Daydreaming, Romance, La Hulpe Overture, Contemplation en Devotion. De bezoekers luisterden zeer geboeid naar de eigen pianocomposities van Wim die als componist autodidact is. Ben Smeets (orgel) begon met een trio van J.L. Krebs waarbij hij een heldere registratie had uitgekozen. Het Prealudium in D majeur van J.S. Bach werd met hoorbaar plezier uitgevoerd. Récit de Hautbois van G. Lasceux gaf Ben de gelegenheid het orgel van de intieme kant te laten horen. De vier bestuursleden kregen na afloop een mooi boeket bloemen. Hun optreden werd extra beloond met een bloemstukje aangeboden door vier dames uit het publiek.

Concert 20 maart 2018, Kerk aan de Haven, Waalwijk

et eerste concert van de serie 2018 bracht koormuziek en orgelmuziek uit de Goede Week. De Bossche organist Willem Hörmann opende het concert met werk van Rheinberger en Frescobaldi. Bij een van Frescobaldi ’s composities werd door het gebruik van een enkel register een schitterende verstilde sfeer opgeroepen. Delen uit het Stabat Mater van Pergolesi werden uitgevoerd door het Klein Gemengd Koor Vught o.l.v. Leo Smeets met medewerking van een strijkkwartet en orgel. Ondanks de afstand tussen het orgel (boven), en (beneden) koor/strijkkwartet en sopraan Pien Smeets slaagde dirigent Leo Smeets er in dit werk een hele mooie vertolking te geven. “Tristis est anima mea” van J. Kuhnau en het “Wenn ich einmal soll scheiden” klonk ingetogen en dramatisch. Het daarop volgende orgelkoraal “Herzlich tut mich verlangen” van J.S. Bach waarvan de melodie op het orgel gespeeld werd met de Sesquialter wist Willem prachtig voor te dragen. W. Byrd’s “Miserere” klonk met erbarming, en zijn Sanctus/Benedictus werd op mystieke wijze vertolkt. “O vos omnes” van Th.L. da Victoria viel op door een bijzonder evenwichtige stemverdeling. Met twee toccata’s respectievelijk van J. Nieland en M. Reger besloot Willem Hörmann dit concert. Het als voorlaatste gespeelde “Intermezzo” van Jan Nieland was een juweeltje dat héél fraai werd verklankt door de organist.

Concert 7 oktober 2017, Hervormde Kerk van Sprang

et slotconcert van de serie 2017 vond plaats in de Hervormde Kerk van Sprang. De kerk dateert uit de 14e eeuw, het prachtige orgel van H. Houben uit het jaar 1728. De laatste restauratie van dit instrument werd in 2009/2010 verricht door de Firma Flentrop uit Zaandam. Organist Frans Bullens (Dongen) opende het concert met de Chiaconne in e min.van D. Buxtehude (1637-1707). Bij een Chiaconne wordt het thema telkens herhaald in het pedaal. Op het manuaal is een voortdurende wisseling van harmonieën en ritmes. Dit orgelwerk werd door de organist met verve gebracht. Opvallend waren de mooie registratiewisselingen De Musikalische Exequien van H. Schütz (1585-1672) uitgevoerd door Tourdion met begeleiding van clavecimbel en vioala di gamba klonken sfeervol in de historische kerk. Het houten plafond is debet aan de goeie akoestiek van het gebouw. Deel 1 van de Musikalische Exequien kenmerkte zich door verzorgde uitgangen van het woord, tekstuitbeelding en mooie cadans. Bij deel 2 werd het koor verdeeld in twee kleine koren, links en rechts opgesteld van dirigent Rick Muselaers. Een geïnspireerde vertolking was het resultaat. De rustpunten in het 3e deel brachten een serene sfeer teweeg. Clavecinist Eelco Kooiker en gamba speler Martijn Verbrugh begeleidden het koor voortreffelijk. Bach’s “Adagio e dolce” uit de derde triosonate voor orgel werd door de organist op muzikale wijze uitgevoerd met een sprekende registratie. Sonate no. VI voor orgel van F. Mendelssohn is gebaseerd op het gezang “Vater unser”. In alle delen van het werk komt deze melodie terug. In het “Allegro molto” gebeurt dit met zéér snelle noten. Frans Bullens toonde zich een vakkundig organist in deze met volle overtuiging gespeelde sonate. “Hör mein Bitten” van F. Mendelssohn was het slotstuk van de avond. In deze antifoon wisselen koor en sopraan elkaar af of zingen gelijktijdig dit gezang. Corina de Peuter zong haar partij vol overgave waarbij koor én orgel haar prima volgden.

Concert 11 juli 2017, Sint Jan in Waalwijk

e in Baja, Hongarije, geboren Nóra Dudás trad op in het concert, het laatste vóór de zomervakantie. De belangstellende bezoekers kregen een programma voorgeschoteld met uitsluitend werk van Hongaarse componisten. Nóra liet zich kennen als een integere vertolkster van muziek van eigen bodem. Dit uitte zich in het toepassen van subtiele registraties en evenwichtige forti. Haar interpretatie van Liszt’s Via Crucis als laatste werk maakte véél indruk. Nóra startte met de Fantasie in D mineur van Szilárd Kovács (1976). Het preludium werd met ingehouden klank gepresenteerd. Daarentegen de fuga mét tongwerken waardoor de pedaalmelodie “Nun komm der Heiden Heiland” duidelijk was te volgen. Een fraaie compositie met een stralend slot. Het 2e werk dat de organiste liet horen was van Zoltán Gárdonyi (1906-1986). Het intro was zeer virtuoos en werd gevolgd door variaties in verschillende klankkleuren en wisselende beweging. De compositie sloot met een lang aangehouden D in het pedaal en een lang klinkend slotakkoord. De partita van Isván Koloss (1932-2010) heeft een grootse inleiding waarna zeven korte variaties volgen in telkens prachtige ietwat moderne orgelklanken. De SOW kan reeds terugzien op 4 zeer geslaagde concerten van de serie 2017.