Welkom

ij zijn een stichting die in 1986 is opgericht om de orgelcultuur in en rondom Waalwijk te promoten. Dit doen we met name door jaarlijks een zestal concerten te organiseren in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Tijdens de concerten klinkt het orgel als soloinstrument of als begeleiding van zangsolisten, koren of instrumentalisten. Daarnaast organiseren we bezoeken aan orgelbouwers, liefst in de omgeving van Waalwijk, en geven we drie keer per jaar het informatieblad Orgelpunt in kleurendruk uit.

l enige jaren doet de Stichting Orgelkring Waalwijk mee aan de RABO Clubkas Campagne. Dit jaar wordt er door de RABO € 150.000 verdeeld onder de diverse verenigingen in de Langstraat.
Indien u een rekening hebt bij de Rabobank en u hebt zich als lid aangemeld, dan ontvangt u voor 2 oktober a.s. een deelnemerskaart en kunt u in totaal vijf stemmen uitbrengen op de verschillende verenigingen/stichtingen. Maximaal twee stemmen mag u uitbrengen op dezelfde vereniging/stichting.
Het zou fijn zijn als u de Orgelkring wilt steunen, liefst natuurlijk met twee stemmen. De gelden van de Clubkas Campagne helpen de SOW om jaarlijks kwalitatief mooie concerten te organiseren. Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Bestuur van de Stichting Orgelkring Waalwijk.